Absolutt alkohol teknisk 99,9 % 1 liter
Teknisk sprit

Benyttes hovedsakelig i laboratorier til analyser og forskning der krav til renhet tilsvarer behov for teknisk kvalitet.

Egenskaper

  • Teknisk etanol
  • Absolutt
  • Ren vare (krever kjøpetillatelse fra Skatteetaten)

Teknisk etanol er råetanol, det vil si ubearbeidet etanol. Den er klar til bruk der det ikke foreligger særskilte krav til renhet på etanolen. Ved å ekstrahere vannet fra teknisk alkohol får vi absolutt etanol og alkoholprosenten øker til 99,9 %.

Linker

Materialer

Bruksområde

Benyttes hovedsakelig i laboratorier til analyser og forskning der krav til renhet tilsvarer behov for teknisk kvalitet.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 600063 7054956000631 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende