Absolutt alkohol teknisk 99,9 % tilsatt TBA og MEK 1 liter
Teknisk sprit

Anvendes som avfetting og rengjøring av glassflater. Egnet til rengjøring i laboratorier, rens av instrumenter og diverse utstyr. Passende til rengjøring av elektronikk og finmekaniske instrumenter.

Egenskaper

  • Etanol teknisk
  • Absolutt
  • Tilsatt denatureringsmidlene TBA og MEK
  • Tilgjengelig for kjøp for alle

Teknisk etanol er råetanol, det vil si ubearbeidet etanol. Den er klar til bruk der det ikke foreligger særskilte krav til renhet på etanolen. Ved å ekstrahere vannet fra teknisk alkohol får vi absolutt etanol og alkoholprosenten øker til 99,9 %.

Linker

Materialer

Bruksområde

Anvendes som avfetting og rengjøring av glassflater. Egnet til rengjøring i laboratorier, rens av instrumenter og diverse utstyr. Passende til rengjøring av elektronikk og finmekaniske instrumenter.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 601438 7054956014386 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende