Absolutt alkohol prima 99,9% m/MIBK + MEK 1 liter
Teknisk sprit

Egnet i laboratorier til analyser og forskning. Anbefales ved høye og profesjonelle krav til kvalitet på analysemetoder. Brukes som løsemiddel i forbindelse med farmasøytisk produksjon.

Egenskaper

  • Etanol Prima
  • Absolutt
  • To denatureringsmidler
  • Tilgjengelig for kjøp for alle

Ved å ekstrahere vannet fra teknisk alkohol får vi absolutt etanol og alkoholprosenten øker til 99,9 %.

Linker

Materialer

Bruksområde

Egnet i laboratorier til analyser og forskning. Anbefales ved høye og profesjonelle krav til kvalitet på analysemetoder. Brukes som løsemiddel i forbindelse med farmasøytisk produksjon.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 601439 7054956014393 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Produktet brukes til mange ulike bruksområder som alle krever ulik påføring og virketid. Se i instruksjonshåndboken for aktuelt produkt.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende
4-Metylpentan-2-on Denatureringsmiddel
Butanon Denatureringsmiddel