Absolutt alkohol prima 99,9% tilsatt TBA og MEK 1 liter
Teknisk sprit

Egnet i laboratorier til analyser og forskning. Anbefales ved høye og profesjonelle krav til kvalitet på analysemetoder. Brukes som løsemiddel i forbindelse med farmasøytisk produksjon.

Egenskaper

  • Etanol Prima
  • Absolutt
  • Tilsatt denatureringsmidlene TBA og MEK
  • Tilgjengelig for kjøp for alle

Ved å ekstrahere vannet fra teknisk alkohol får vi absolutt etanol og alkoholprosenten øker til 99,9 %.

Linker

Materialer

Bruksområde

Egnet i laboratorier til analyser og forskning. Anbefales ved høye og profesjonelle krav til kvalitet på analysemetoder. Brukes som løsemiddel i forbindelse med farmasøytisk produksjon.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 601439 7054956014393 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende