Isopropanol teknisk 1 liter
Teknisk sprit

Fettløsende og uttørkende middel. Egner seg for rengjøring av verktøy og maskiner, og brukes blant annet til å fjerne fett og urenheter fra bremseskiver.

Egenskaper

  • Isopropanol
  • Teknisk kvalitet
  • Ren vare
  • Tilgjengelig for kjøp for alle

Isopropanol, også kalt 2-propanol, propan-2-ol eller isopropylalkohol, er en industrielt fremstilt alkohol. Væsken er fargeløs, brennbar og har sterk lukt. Isopropanol brukes gjerne som fettløsende middel, defroster og uttørkende middel. Det egner seg godt til å rense og rengjøre verktøy og maskiner, blant annet. Væsken bør ikke brukes i forbindelse med gummilister/pakninger da disse kan løses opp.

Linker

Materialer

Bruksområde

Fettløsende og uttørkende middel. Egner seg for rengjøring av verktøy og maskiner, og brukes blant annet til å fjerne fett og urenheter fra bremseskiver.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 600080 7054956000808 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
2-propanol Fettløsende, uttørkende, rengjørende