Isopropanol teknisk 1 liter
Teknisk sprit

Fettløsende og uttørkende middel. Egner seg for rengjøring av verktøy og maskiner, og brukes blant annet til å fjerne fett og urenheter fra bremseskiver.

Egenskaper

  • Isopropanol
  • Teknisk kvalitet
  • Ren vare

Isopropanol, også kalt 2-propanol, propan-2-ol eller isopropylalkohol, er en industrielt fremstilt alkohol. Væsken er fargeløs, brennbar og har sterk lukt. Isopropanol brukes gjerne som fettløsende middel, defroster og uttørkende middel. Det egner seg godt til å rense og rengjøre verktøy og maskiner, blant annet. Væsken bør ikke brukes i forbindelse med gummilister/pakninger da disse kan løses opp.

Linker

Materialer

Bruksområde

Fettløsende og uttørkende middel. Egner seg for rengjøring av verktøy og maskiner, og brukes blant annet til å fjerne fett og urenheter fra bremseskiver.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 600080 7054956000808 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Produktet brukes til mange ulike bruksområder som alle krever ulik påføring og virketid. Se i instruksjonshåndboken for aktuelt produkt.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
2-propanol Fettløsende, uttørkende, rengjørende