Viktige milepæler i vårt bærekraftsarbeid

Miljøet er kjernen i Kiiltos bærekraftsarbeid, og med selskapets virksomhet innen kjemisk industri har Kiilto en unik posisjon til å påvirke spørsmål om miljøansvar spesielt. Vårt miljøløfte, som vi lanserte i 2018, har styrt vårt bærekraftsarbeid og vår kommunikasjon siden den gang. I løpet av 2023 har vi gjort viktige fremskritt innen bærekraft og innovasjoner.

Fremskritt i vårt miljømål

Vårt miljøløfte består av fire områder som dekker alle våre aktiviteter.

Energi og Klima:

 • Kiiltos mål er å oppnå karbonnøytralitet i egen virksomhet innen 2028 og å redusere indirekte utslipp (Scope 3). Vi tar bestemte skritt mot dette målet
 • I løpet av 2023 fokuserte vi på å utvikle utslippsberegninger for bedre å støtte beslutningstaking og for å kunne vurdere ulike utslippsfaktorer allerede ved innkjøp av råmaterialer
 • Kiilto og energiselskapet Lempäälän Lämpö startet et gjensidig energisamarbeid. I den kalde årstiden kjøper Kiilto fjernvarme produsert med biobasert energi fra Lempäälän Lämpö for å varme våre lokaler når varmepumpene våre ikke produserer nok. I den varme årstiden vil dusjvannet hos fjernvarmekunder varmes opp med spillvarme fra Kiiltos fabrikk. Takket være det nye systemet har Kiiltos anlegg kunnet redusere sitt naturgassforbruk betydelig, noe som bringer Kiilto nærmere målet om karbonnøytralitet

Materialer:

 • Råmaterialer er den største kilden til indirekte utslipp (Scope 3) for Kiilto. I begynnelsen av 2023 gjennomførte vi omfattende beregninger og forskning for å identifisere hvor vår mest betydelige potensial for utslippsreduksjon ligger, og hvilke alternativer vi har for å redusere karbonavtrykket
 • Vi gjennomførte også en omfattende undersøkelse om vasking av gjenbrukbare beholdere og besluttet å outsource vaskingen. Denne endringen støtter vårt mål om å redusere forbruket av prosessvann med 20 % per produsert tonn
 • Vårt mål om å doble bruken av resirkulerte og fornybare materialer i våre kjemiske fabrikker innen 2025 sammenlignet med 2018-nivået ble oppnådd og overgått ved vårt anlegg i Åbo. Andelen resirkulerte/fornybare materialer ved Åbo-fabrikken er nå 29 %
 • Vi gjennomførte også omfattende forskning og undersøkelser for å sikre mer bærekraftige materialstrømmer. Som et resultat av vårt arbeid har vår evne til å bruke for eksempel massebalansematerialer blitt betydelig forbedret

Emballasje og logistikk:

 • I løpet av 2023 fortsatte vi vårt arbeid med å redusere bruken av fossilt og jomfruelig emballasjemateriale med stor besluttsomhet
 • I 2019 tok vi våre første skritt mot et lukket kretsløp for emballasje og lanserte et pilotprosjekt for å resirkulere emballasjer til profesjonelle hygieneprodukter. I 2023 resirkulerte vi i samarbeid med våre kunder totalt 5 000 kilo emballasje som vil bli omdannet til nye emballasjer i år
 • Vi undersøkte også om forbrukere var klare for gjenbruk av emballasje. Kiilto gjennomførte et pilotprosjekt for påfylling av Serto vaskemiddel i en forbrukerbutikk. Med pilotprosjektet ønsket vi å initiere en diskusjon om nye metoder for å redusere miljøpåvirkningen og undersøke forbrukernes og handelens interesse for slike løsninger

Partnerskap:

 • De viktigste milepælene når det gjelder partnerskap dreide seg om vårt mål om å redusere våre kunders miljøavtrykk
 • Antallet Svanemerkede Kiilto-produkter som oppfyller strenge miljøkriterier økte i løpet av året. For eksempel har Kiiltos miljømerkede rengjøringsprodukter for husholdninger fordoblet seg. Dette reflekteres også i kundenes valg ved at salget av produkter med miljømerking økte med 24 %
 • I tillegg valgte flere og flere profesjonelle kunder sine hygieneprodukter fra Natura-serien som er laget av biologisk nedbrytbare og fornybare materialer
 • Ved å optimalisere Cleaning in Place (CIP) i industrielle prosesser sparte en av Kiiltos meierikunder mer enn seks millioner liter vann
 • Bruken av jomfruelig plast ble redusert med nesten 38 000 kilo takket være at mange av våre emballasjer har resirkulert plast
 • Kiiltos sprayflasker som tidligere var laget av jomfruelig plast (HDPE) er nå laget av 100 % resirkulert plast (R-PET)

Et løfte til mennesker parallelt med miljøarbeidet

 • År 2023 var et stort steg fremover når det gjelder Kiiltos sosiale ansvar. Vi identifiserte behovet for å se sosialt ansvar på en mer overgripende måte, og vi lanserte «Vårt løfte til folket». Den arbeidsmodellen vi har hatt suksess med i vårt miljøarbeid ble også tatt i bruk for utviklingen av sosialt ansvar
 • Løftet er delt inn i fire prosjektgrupper som er åpne for alle Kiilto-ansatte: helse og sikkerhet, inspirasjon og kompetanse, menneskerettigheter og partnerskap. Med mål satt for hvert område ønsker vi å sikre at Kiilto forblir og utvikler seg som en ansvarlig arbeidsplass
 • Vår arbeidsmåte må oppfylle kravene fra ikke bare våre ansatte og kunder, men også lovgivningen. I løpet av 2023 utviklet vi vår arbeidsmodell for å ta spesielt hensyn til aspekter av sosialt ansvar i vår leverandørkjede. Rundt 200 aktive Kiilto-medarbeidere fra ulike virksomhetsland deltok også i et omfattende kulturarbeid hvis mål er å styrke opplevelsen av et samlet selskap

Bærekraftig styring

 • Kiilto fikk sitt trettende suksess-sertifikat i 2023. Mindre enn én prosent av selskapene tildeles sertifikatet mer enn ti år på rad. Dette sertifikatet er et resultat av hardt arbeid fra alle i Kiilto. For å tildeles sertifikatet måles selskapets økonomiske status på seks nivåer: vekst, lønnsomhet, økonomisk resultat, likviditet, risikotoleranse og soliditet. Suksess-sertifikater deles ut av den finansielle avisen Kauppalehti

Les mer om vårt bærekraftsarbeid i Bærekraftsrapporten 2023.

For mer informasjon:
Laura Heinovaara Sustainability Communications Manager laura.heinovaara@kiilto.com +358 50 5969 424