Vi reduserer vårt miljøavtrykk gjennom ansvarlig emballasje og løsninger for sirkulær økonomi

I en tid der påvirkningen av våre miljøvalg  blir stadig mer åpenbar, kan ikke betydningen av bærekraftig emballasje overdrives. Karbonavtrykket til et produkt påvirkes ikke bare av råmaterialene som brukes, men også av hvor de kommer fra, hvor de blir ferdig produsert, og hvordan de pakkes.

Dette har ledet oss til å målsetningen om å redusere miljøpåvirkningen fra produktinnpakninger – ikke bare ved å utvikle emballasje av resirkulert plast, men også forbedre resirkuleringen av emballasje. For eksempel gjennomfører vi en pilotstudie av et lukket kretsløp og ønsker å bygge partnerskap innen feltet for sirkulær økonomi fremover.

Resirkulert plast medfører sine utfordringer

Vårt mål er å tilby miljømerkede og plantebaserte rengjøringsprodukter som også er pakket på en mer miljøbevisst måte. Dette ledet oss til et samarbeid med en emballasjeprodusent for å utvikle resirkulerte plastemballasjer for profesjonelle rengjøringsprodukter. I denne prosessen ønsket vi å prioritere hensynet til naturen, uten å kompromisse med brukerens sikkerhet eller produktets holdbarhet.

Den begrensede tilgjengeligheten av resirkulert plast med tilstrekkelig kvalitet utgjør visse utfordringer. Flasker laget av resirkulert materiale er fortsatt relativt uvanlige innen feltet for profesjonell rengjøring.

«Kjemien i profesjonelle rengjøringsprodukter stiller spesielle krav til emballasjen. Emballasjen må ikke bare være trygg for brukeren, men også sikre at produktet lagres godt,» forklarer Tiina Laurén, Kiiltos Professional Cleaning Solution Manager. Emballasje av resirkulert plast kan ikke brukes uten nøye testing av holdbarheten.

Reduksjon av karbonavtrykk

Mange av Kiiltos produkter har allerede blitt pakket i resirkulerte emballasjer i flere år. Vi tester flere alternativer for å øke mengden resirkulert plast som erstatning for jomfruelig materiale. Betydelige investeringer gjøres for å undersøke, evaluere og velge miljøvennlige emballasjeformer. En utfordring verdt å merke seg angår kosmetiske emballasjer hvor det er utfordringer med å finne resirkulert plast som oppfyller reguleringskravene og våre kvalitetsstandarder.

I 2023 har mange produkter fått sin emballasje erstattet med resirkulerte flasker og beholdere, de fleste av dem produsert i Finland. Da vi gikk over til å bruke beholdere av resirkulert plast, reduserte vi bruken av jomfruelig plast med 20 tonn, noe som tilsvarer 100 000 stk. 5-liters beholdere. I  karbonavtrykk tilsvarer reduksjonen utslippene til 180 000 kilometers bilkjøring.

Resirkulerte plastflasker er en konkret investering i sirkulær økonomi. I vårt miljøløfte har vi satt oss et mål om at innen 2025 skal 70 % av all vår emballasje være gjenbrukbar, fornybar, eller inneholde resirkulert materiale.

Ansvarlig resirkulering fremover

Ifølge Laurén må feltet for profesjonell hygiene fortsette å jobbe for mer effektive sirkulære løsninger og karbonnøytralitet i fremtiden.

«Den økte bruken av resirkulert plast og løsninger for sirkulær økonomi har allerede redusert energiavfallet betydelig,» fortsetter Laurén. «Det er viktig å holde det verdifulle materialet i omløp så lenge som mulig. Jeg oppfordrer dere til å inngå en avtale med et avfallshåndteringsselskap for å samle inn tomme emballasjer for resirkulering eller undersøke lokale resirkuleringsanlegg.»

Vi ønsker å oppmuntre våre kunder til å resirkulere produktinnpakning umiddelbart etter bruk. I tillegg til at de fleste emballasjer allerede er fullt resirkulerbare, har mange produkter materialmerking, som gir informasjon om materialene for ulike deler av emballasjen, som flasken og lokket. Som en tommelfingerregel, fjern alltid lokkene før resirkulering.

For å finne nye løsninger for resirkulering gjennomførte vi en pilotstudie for å lukke kretsløpet for emballasjemateriale. Tomme HDPE-emballasjer ble samlet inn fra flere kunder, og materialet ble behandlet til et resirkulert granulat. Nå venter vi på den siste leddet i loopen: produksjon av nye emballasjer fra det resirkulerte rHDPE-granulatet. Dette er det første testet, og vi ser frem til å dele resultatene når de kommer inn i løpet av våren 2024. Neste steg mot sirkulær økonomi er gjenbruk av emballasjer.