Verdens Håndhygienedag 5. mai 2023

Håndhygiene og andre basale smittevernrutiner er våre viktigste tiltak i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helse- og omsorgstjenesten. WHO har siden 2009 etablert 5. mai som verdens håndhygienedag. Markering av verdens håndhygienedag er derfor et viktig bidrag til bedre smittevern.

Folkehelseinstituttets slogan og tema for årets markering er: Det skal være lett å gjøre rett!

Det er definert tre innsatsområder for årets markering:

· Håndhygienefasiliteter – gode fasiliteter på rett sted

· Bar fra albuen og ned

· Etterlevelse av anbefalinger for håndhygiene

Ettersom Antibac er markedsleder på hånddesinfeksjon føler vi at vi har et ansvar for å bidra til å nettopp gjøre det lett å velge rett. Dette kan vi gjøre ved å dele vår kompetanse rundt temaet og gi god produktopplæring. Den 27. april arrangerte vi derfor et seminar sammen med Oslo kommune og sykehjemsetaten med deltakere fra kommuner over hele landet.

I tillegg deltar vi på ulike markeringer de første ukene i mai hvor vi besøker sykehus over hele landet for å stå på stand sammen med deres hygienesykepleiere. Her vil vi sammen sette fokus på håndhygiene og skape økt etterlevelse av dette.

Mer info om håndhygienedagen og årets tema finner du her:

Folkehelseinstituttets side om Verdens Håndhygienedag 2023