Skandinavisk hygieneundersøkelse

Under den globale helsekrisen ble hånddesinfeksjon stadig mer fremtredende som et symbol på sikkerhet og trygghet. Denne mobile og praktiske hygieneløsningen førte til bred bruk i hjem, arbeidsplasser og offentlige rom. Til tross for etablert etterspørsel og bruk av hånddesinfeksjonsmidler, mangler dette nå ofte på offentlige steder og fellesområder der hånddesinfeksjon tidligere var tilgjengelig.

Håndhygieneundersøkelse over 3 år

Kiilto gjennomførte en skandinavisk undersøkelse i 2020, 2022 og 2024 for å forstå endringene i forbrukernes håndhygienevaner utløst av Covid-19 og hvordan de har hatt innvirkning på atferd, inkludert rengjøringspraksis og atferd i offentligheten.  Målet var å utforske utviklingen av hygienevanene, identifisere viktige faktorer for allmennhetens hygienepraksis, og undersøke fremvoksende normer i den «nye normalen».

Respondentene ble bedt om å evaluere ting som:

  • Personlige håndhygienerutiner
  • Viktige faktorer ved valg og kjøp av hånddesinfeksjonsmiddel
  • Hygieneprodukter arbeidsgiver bør tilby
  • Rengjøringsvaner hjemme
  • Rengjøringsvaner på offentlige steder

Hovedkonklusjoner

Etter pandemien har holdningene til håndhygiene blitt mer avslappede. Likevel eier opptil 56 % en flaske hånddesinfeksjonsmiddel, og opptil 27 % har det med seg. Til tross for en liten nedgang, forblir andelen betydelig, spesielt under reiser.

Bevisstheten om hygiene har økt på grunn av pandemien. Etterspørselen etter hånddesinfeksjonsprodukter forblir høy, selv etter pandemien. For eksempel er det et generelt ønske om bedre hygiene på arbeidsplassen, og 61 % håper arbeidsgivere vil tilby hånddesinfeksjonsmiddel under arbeidstiden. Forbrukere foretrekker også å bruke rengjøringsmidler for overflater eller desinfeksjon på offentlige steder hvis det er tilgjengelig. I tillegg finner 62 % av mennesker fortsatt at tilgjengelighet av hånddesinfeksjonsmidler på offentlige steder gir en følelse av trygghet. Dette er grunnen til at det fortsatt er viktig å tilby desinfeksjonsmidler for besøkende på offentlige steder, selv om faren for Covid-smitte er redusert.

De tre viktigste faktorene for valg av hånddesinfeksjonsmiddel er:

  1. Tilgjengelighet (Gj.sn. 2024: 4,1 / 5,0, 2022: 4,1)
  2. Tørker ikke ut eller irriterer huden (2024: 4,1, 2022: 4,0)
  3. Dokumentert effekt mot bakterier og virus (2024: 3,8, 2022: 4,0)

Kiilto tilbyr et bredt spekter av hygieneløsninger for bransjer og bruksområder som krever høy grad av hygiene. Rengjøringsmidler og utstyr er spesifikt utviklet for profesjonelt bruk. Kiilto tilbyr også et allsidig utvalg av parfymefrie produkter for hudrengjøring, hånddesinfeksjonsmidler, fuktighetskremer og andre personlige hygieneprodukter utviklet for fagfolk og private forbrukere.

Sjekk våre løsninger for profesjonell hygiene.