Oppdateringsartikkel – situasjonen i Ukraina

3. august 2022

Vi er sjokkerte over det hjerteskjærende og uberettigede angrepet på Ukraina. Kiilto fordømmer på det sterkeste den russiske regjeringens militære aggresjon mot Ukraina. Vi følger nøye med på utviklingen av situasjonen og oppdaterer denne artikkelen etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Vi følger de juridiske beslutningene, og vi er forberedt på å justere vår virksomhet basert på EUs retningslinjer.

Kiilto er familieeid finsk selskap med virksomhet i 11 land og opererer innen flere områder; profesjonell hygiene, bygg, industrilim og brannsikring samt forbrukervarer. KiiltoClean Norge er datterselskap av Kiilto og opererer innen profesjonell hygiene primært med merkevarene Antibac og Kiilto Pro. Disse merkevarene er ikke direkte berørt av krigen som nå pågår.

Innvirkning på vår virksomhet i Ukraina, Russland og Hviterussland   

Selskapet har hatt virksomheter i Ukraina, Russland og Hviterussland. Vår virksomhet i Ukraina er for tiden avbrutt. 

Som informert 17. mars har Kiilto jobbet aktivt med å overføre datterselskapene i Russland til nye investorer. Salgsprosessen er ikke drevet av økonomiske motiver, men det er en lovlig måte å trekke seg ut av det russiske markedet på.

I juli kom Kiilto og Bergauf Group til enighet. Bergauf Group, en av de største russiske produsentene av byggkjemikalier, skal overta Kiilto-gruppens russiske virksomhet. Oppkjøpet er betinget av godkjenninger fra relevante russiske myndigheter, som forventes å bli mottatt i løpet av de kommende månedene. De juridiske enhetene som skal erverves er AO Kiilto-Klei, OOO Kiilto Family og OOO Kiilto-Klei Ramenskoe.

Salget av andre Kiilto-datterselskaper i Russland fortsetter og forhandlinger med potensielle oppkjøpere pågår. Vår virksomhet i Hviterussland er avsluttet. 

Etter fullføring av salg og en overgangsperiode, vil ikke Kiilto ha noen virksomheter. Kiilto-varemerket vil heller ikke bli brukt i Russland. Overføringen utføres i samsvar med gjeldende sanksjoner og lovgivning og sikrer at vårt personell er trygge.  

Vår støtte til Ukraina

Vi er lettet over nyheten om at våre ukrainske kolleger og deres familier er trygge. Vi jobber med å finne ut hva deres individuelle behov og ønsker er i den nåværende situasjonen, og prøver å finne konkrete måter å hjelpe dem på under de vanskelige omstendighetene. 

Som et første trinn i å hjelpe våre ukrainske ansatte betalte vi to månedslønninger og en årlig bonuslønn for 2022 på forhånd. Vi følger situasjonen nøye, og videre hjelp blir fortløpende besluttet, basert på situasjonens utvikling og dagens behov.

Vi har donert 50 000 euro til Finn Church Aid (FCA), Finlands største internasjonale hjelpeorganisasjon, for å hjelpe ofrene for den forferdelige situasjonen i kriseområdet. I tillegg har vi sammen med Insta donert 10 000 euro til krisehjelp via den internasjonale familievirksomhetens nettverk.  

Den 8. mars ble det sendt donasjoner til kriseområdet fra Finland, Danmark, Norge og Sverige. Sammen med Udvikling Assens og andre lokale selskaper på Vest-Fyn i Danmark, fraktet vi en lastebil med med 14,5 tonn varer til den polsk-ukrainske grensen. Forsendelsen inneholdt blant annet såpe, håndkrem, hånddesinfeksjon, bleier, morsmelkerstatning, klær, drikkevarer, madrasser og puter. Fra Finland, via en forsendelse organisert av Pamark Group, har vi donert helseartikler og personlige hygieneartikler for å hjelpe i kriseområdet. Fra Sverige har vi donert hånddesinfeksjonsmidler til helseinstitusjoner i Ukraina via UkrainaTransporten, i samarbeid med Swedish Medtech og Labtech. Fra Norge har vi donert Antibac Hånddesinfeksjon via EagleMission.  

Innvirkning på vår produksjon og leveranser i EØS-land

Situasjonen i Ukraina er svært bekymringsfull og har en flerdimensjonal innvirkning på globale leverandørkjeder – og dermed på produkttilgjengelighet og priser. Vi gjør alt vi kan for å minimere virkningen. Vår virksomhet utenfor kriseområdet er ikke avhengig av russiske, hviterussiske eller ukrainske råvarer.

Hvis krisen fortsetter en kort stund, ser vi ingen innvirkning på tilgjengeligheten av våre produkter i EØS-land. Hvis krisen varer lenge, vil effektene begynne å vises i leverandørkjeden, for eksempel gjennom økte energi-, råvare- og logistikkostnader, redusert tilgjengelighet av råvarer, lengre leveringstider og logistikkutfordringer. Hvis situasjonen fortsetter, antar vi at det også vil påvirke kostnadene ved kjemisk industri i stor grad.

KiiltoClean Norge har primært produksjon i Norden og vil ikke være direkte berørt i forhold til produksjon av varer.

Kiilto i Ukraina, Russland og Hviterussland

I Ukraina har Kiilto hatt 20 ansatte i det lokale datterselskapet TOV Kiilto-Klei, og vårt kontor har ligget i Kiev.

I Russland har vi tre datterselskaper: Kiilto Family LLC, KiiltoClean LLC og AO Kiilto-Klei. Vi har operert i Russland siden 1995 og sysselsetter ca. 200 personer totalt. Vi opererer flere steder; St. Petersburg, Ramenskoe, Kaluga, Levashovo og Moskva, hvorav vi har produksjon i Ramenskoe, Levashovo og Kaluga. Produkter produsert i Russland selges i Russland og Hviterussland, og den eneste eksporten er til Hviterussland. Det er ingen import til Norge.

I Hviterussland hadde vi 5 ansatte i det lokale datterselskapet IOOO Kiilto Klei, og vårt kontor lå i Minsk.

Ytterligere informasjon

Følg denne oppdateringsartikkelen for å få den nyeste informasjonen om situasjonen. For ytterligere spørsmål om virkningene av situasjonen i Ukraina, vennligst ta kontakt med din kontakt i Kiilto.