Oppdateringsartikkel – situasjonen i Ukraina

4. oktober 2022

Vi er sjokkerte over det hjerteskjærende og uberettigede angrepet på Ukraina. Kiilto fordømmer på det sterkeste den russiske regjeringens militære aggresjon mot Ukraina. Vårt primære fokus i denne utfordrende situasjonen er å gjøre alt vi kan for å sikre sikkerheten og trivselen til våre lokale ansatte. Vi følger nøye med på utviklingen av situasjonen og oppdaterer denne artikkelen etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Innvirkning på våre operasjoner Russland og Hviterussland

Siden mars har Kiilto jobbet aktivt med å gjennomføre intensjonen om å overføre datterselskapene i Russland til nye investorer. I juli kom Kiilto og Bergauf Group til enighet. Bergauf Group, en av de største russiske produsentene av byggkjemikalier, skal overta Kiilto Groups russiske virksomhet. De juridiske enhetene som skal erverves er AO Kiilto-Klei, OOO Kiilto Family og OOO Kiilto-Klei Ramenskoe. 

Avtalen om salg av KiiltoClean Groups russiske virksomhet ble signert i september med O3 Chemicals. Den juridiske enheten som skal erverves er OOO KiiltoClean. O3 er en produsent av industribelegg. Siden 2020 har de hatt en fabrikk som produserer profesjonelle rengjørings- og desinfeksjonsmidler i Rostov-regionen. 

Oppkjøpene er betinget av godkjenninger fra relevante russiske myndigheter, som forventes å bli mottatt i løpet av de kommende månedene. Etter fullføring av salg og en overgangsperiode vil ikke Kiilto ha noen virksomheter, og Kiilto-varemerket vil heller ikke bli brukt i Russland. Overføringen utføres i samsvar med gjeldende sanksjoner og lovgivning, og sikrer at vårt personell er trygt. Salgsprosessen er ikke drevet av økonomiske motiver, men er en lovlig måte å trekke seg ut av det russiske markedet på. Vår virksomhet i Hviterussland ble avsluttet våren 2022. 

Kiilto i Ukraina, Russland og Hviterussland 

I Ukraina har Kiilto 20 ansatte som jobber i et lokalt datterselskap, TOV Kiilto-Klei, og vårt kontor har vært lokalisert i Kiev.  

I Russland har Kiilto hatt tre operative datterselskaper: OOO Kiilto Family, OOO KiiltoClean og AO Kiilto-Klei. Vi har operert i Russland siden 1995 og sysselsatt cirka 200 personer der totalt. Vi opererte på flere lokasjoner: St. Petersburg, Ramenskoe, Kaluga, Levasjovo og Moskva, hvorav produksjon i Ramenskoe, Levashovo og Kaluga. Produkter produsert i Russland selges i Russland. I Hviterussland har vi hatt 5 ansatte ved vårt lokale datterselskap IOOO Kiilto Klei, og vårt kontor har vært lokalisert i Minsk. 

Vår støtte til Ukraina

Vi er lettet over nyheten om at våre ukrainske kolleger og deres familier er trygge. Vi jobber med å finne ut hva deres individuelle behov og ønsker er i den nåværende situasjonen, og prøver å finne konkrete måter å hjelpe dem på under de vanskelige omstendighetene. 

Som et første trinn i å hjelpe våre ukrainske ansatte betalte vi to månedslønninger og en årlig bonuslønn for 2022 på forhånd. Vi følger situasjonen nøye, og videre hjelp blir fortløpende besluttet, basert på situasjonens utvikling og dagens behov.

Vi har donert 50 000 euro til Finn Church Aid (FCA), Finlands største internasjonale hjelpeorganisasjon, for å hjelpe ofrene for den forferdelige situasjonen i kriseområdet. I tillegg har vi sammen med Insta donert 10 000 euro til krisehjelp via den internasjonale familievirksomhetens nettverk.  

Vi har sendt donasjoner til kriseområdet fra Finland, Danmark, Norge og Sverige. Sammen med Udvikling Assens og andre lokale selskaper på Vest-Fyn i Danmark, fraktet vi en lastebil med med 14,5 tonn varer til den polsk-ukrainske grensen. Forsendelsen inneholdt blant annet såpe, håndkrem, hånddesinfeksjon, bleier, morsmelkerstatning, klær, drikkevarer, madrasser og puter. Fra Finland, via en forsendelse organisert av Pamark Group, har vi donert helseartikler og personlige hygieneartikler for å hjelpe i kriseområdet. Fra Sverige har vi donert hånddesinfeksjonsmidler til helseinstitusjoner i Ukraina via UkrainaTransporten, i samarbeid med Swedish Medtech og Labtech. Fra Norge har vi donert Antibac Hånddesinfeksjon via EagleMission.  

Innvirkning på vår produksjon og leveranser i EØS-land

Situasjonen i Ukraina er svært bekymringsfull og har en flerdimensjonal innvirkning på globale leverandørkjeder – og dermed på produkttilgjengelighet og priser. Vi gjør alt vi kan for å minimere virkningen.

Effektene av krisen kan sees i leverandørkjeden, for eksempel i økte energi-, råvare- og logistikkkostnader, redusert tilgjengelighet av råvarer, lengre leveringstider og utfordringer innen logistikk. Våre operasjoner utenfor kriseområdet er ikke avhengig av russiske, hviterussiske eller ukrainske råvarer. 

KiiltoClean Norge har primært produksjon i Norden og vil ikke være direkte berørt i forhold til produksjon av varer.

Ytterligere informasjon

Følg denne oppdateringsartikkelen for å få den nyeste informasjonen om situasjonen. For ytterligere spørsmål om virkningene av situasjonen i Ukraina, vennligst ta kontakt med din kontakt i Kiilto.