Kiiltos bærekraftsrapport er publisert

Bærekraftsrapporten for 2022 understreker Kiiltos grunnleggende oppdrag med å skape trivsel gjennom hygiene og bygge en bærekraftig fremtid. For første gang samler Bærekraftsrapporten data fra alle Kiiltos virksomhetsland. Bærekraft er en sentral del av hvordan bedrifter driver virksomhet, og organisasjoner begynner i økende grad å forstå sin rolle i miljømessige, sosiale og styringsmessige utfordringer. Bærekraftsrapportering har blitt et viktig verktøy for å fremme åpenhet og ansvar i organisasjoner. Den publiserte rapporten er en viktig del av å oppnå Kiiltos strategi og visjon. Rapporten er også et verktøy for Kiiltos interessenter, og letter vurderingen av Kiiltos prestasjoner fra et bærekraftsperspektiv for kundene. "Rapporten har som mål å fremme åpenhet og ansvar ved å synliggjøre våre innsatser for å bygge en mer bærekraftig fremtid. Vi tror at åpenhet bygger tillit og styrker våre relasjoner med interessentene," sier Ville Solja, ansvarlig for forretningsutvikling hos Kiilto. Les bærekraftrapporten her

Ansvar har et ansikt

Kiilto er et familieeid selskap. Eierens retningslinjer gjenspeiles tydelig i hvordan Kiilto driver sin virksomhet. Miljøaspekter har for eksempel lenge vært en del av selskapets kultur og en av drivkreftene i selskapets beslutninger. Ville og hans søster Eeva Solja, som er Kiiltos merkevare- og kommunikasjonsdirektør, er begge tett involvert i Kiiltos daglige virksomhet, men de betrakter ansvar fra et bredere perspektiv enn det som inngår i deres stillingstitler som eiere. Eeva og Villes far, Erkki Solja, er administrerende direktør i Kiilto.

"Et selskap må være en speiling av sine ansatte. Vi må kunne stå bak våre ansvarsretningslinjer på alle nivåer i selskapet. Bare da kan de drive oss fremover og føre til endring. I et familieeid selskap, der eierskap har et ansikt, blir disse retningslinjene naturligvis også personifisert til en viss grad. Dette er noe vi må ta på alvor. Ansvar kan ikke bare legges til," sier Eeva.

"Samtidig er det viktig å erkjenne at uavhengig av selskap eller organisasjon, er alle representanter deres ansikt utad", legger hun til.

"Å bygge mer bærekraftige forretningsmodeller sammen med våre ansatte er ekstremt interessant og givende. Samtidig må vi sikre at Kiilto som arbeidsgiver kan møte de endrede spørsmålene i arbeidslivet," legger Ville til.

Rapportering er en utforskning av reisen mot en mer bærekraftig fremtid. Ifølge Eeva Solja var rapporteringsreisen ikke uten sine utfordringer. På den andre siden har hver sving vært en mulighet for læring.

"Vi oppfylte allerede GRI-standardene i bærekraftsrapporteringen, når de var relevante, men de stadig strengere kravene vi innførte i denne rapporten, førte til at vi utforsket vår egen organisasjon grundigere enn noen gang tidligere. Det har også gitt oss muligheten til å se på hele verdikjeden vår. Det var viktig å utfordre vår egen oppfatning av hva slags aktør vi er og hvordan eksisterende systemer og mekanismer kan støtte oss i dette," sier hun.

"Mange selskaper sliter med de samme spørsmålene når rapportering blir obligatorisk i henhold til loven: hva som er nødvendig å måle og hvordan dataene vil bli samlet inn. Men som navnet antyder, skal rapporten fortelle om hvilke tiltak som er gjennomført. Data produseres ikke uten handling," sier Ville Solja.

Solja-familien ser de enhetlige rapporteringspraksisene som kreves i henhold til CSRD EU-direktivet primært som en mulighet.

"Dette er også en forutsetning for at vi skal kunne fortsette virksomheten i 2080 i tråd med vår visjon. Når det gjelder miljøet, vil samfunnet måtte handle på en helt annen måte enn i dag," sier Eeva.

"Ansvar kan ikke være en lekeplass for merkevarer," legger hun til.

"Denne utforskningen av en organisasjons virksomhet kan avdekke ansvarsaspektre som har blitt oversett. Den får oss til å stoppe opp og ta stilling, slik at reisen ikke stopper før den har begynt. Reguleringen skaper et felles sett med EU-omfattende regler, og former også data fra ulike organisasjoner til et sammenlignbart format som avslører både handlinger og tomme ord. Det er en uvurderlig mulighet til å bedre forstå ens eget og andres ansvarsnivå. Til syvende og sist bør alle organisasjoner ha et felles mål: en bærekraftig og bedre morgendag."

7 perspektiver på Kiiltos bærekraftrapport:

  • For første gang samler Bærekraftrapporten for 2022 bærekraftsdata fra alle Kiiltos virksomhetsland. Rapporten er på engelsk. Noen bærekraftsdata er for øyeblikket bare tilgjengelig for Finland eller steder der Kiilto har produksjon.
  • Miljøet er kjernen i Kiiltos bærekraftsarbeid. Kiiltos publikasjon "Vårt miljøløfte" fra 2018 guider vårt ansvarsarbeid og kommunikasjon. Som et kjemisk selskap har Kiilto størst mulighet til å påvirke miljøspørsmål som en del av sitt ansvar.
  • Kiilto har ingen separat direktør eller ansvarsfunksjon. Ansvarligheten er integrert i Kiiltos prosesser og kultur, noe som gjør det enklere å raskt endre prosedyrer når mangler identifiseres. På den andre side har vi innsett at denne tilnærmingen kan gjøre visse bærekraftsproblemer usynlige. Vår rapporteringsprosess har vært en god måte å identifisere hull på, samtidig som vi validerer eksisterende metoder. I denne rapporten har vi forsøkt å være åpne om områder som trenger forbedringer i Kiiltos bærekraft.
  • For å utvikle vårt samfunnsansvar lanserte Kiilto "Vårt løfte til menneskene" som gjenspeiler "Vårt miljøløfte". Vår velprøvde prosjektteammodell ble introdusert sent i 2022. Vi er fortsatt i fasen med å sette mål, men det overordnede bildet presenteres for første gang i denne rapporten.
  • I Kiiltos bærekraftsrapport henviser vi til selskapets styringsdeklarasjon som er tilgjengelig som et eget dokument på Kiiltos nettsted.
  • Den lovpålagte rapporteringsplikten vil gjelde for Kiilto fra 2026 (rapportering for 2025). Målet med rapporten for 2022 har vært å ta de første, avgjørende stegene mot å rapportere i tråd med CSRD EU-direktivet.
  • Bærekraftsrapportering er den systematiske rapporteringen av en organisasjons ESG-prestasjoner (miljø-, sosiale og styringsutfordringer), praksis og innvirkning. Den går bredere ut enn finansiell rapportering for å gi interessenter omfattende informasjon om et selskaps miljøpåvirkning, sosiale tiltak og styringspraksis. Ved å måle, overvåke og publisere relevant bærekraftsdata vurderer Kiilto sin fremgang i engasjementet for bærekraftig utvikling.