Ett år med Covid-19

Den 12. mars er det et år siden Norge stengte ned og vi fikk hjemmekontor og hjemmeundervisning. Det siste året har endret verden og gitt oss nye rutiner. Butikkene har fått pleksiglasskiller ved kassen, albuen er det nye håndtrykket, og det er like naturlig å ta med håndsprit som nøkler og mobil på vei ut døren.

Nå er det for mange utenkelig å komme hjem uten å vaske hendene eller gå inn i en butikk uten å bruke desinfiseringsmiddel. Er dette en av de nye rutinene som blir stående igjen etter Koronapandemien?

Da krisen skylte inn over Norge i mars 2020 skjøt behovet for desinfeksjon i været. Allerede i februar opplevde vi en tidobling i etterspørselen. Det skulle snart bli mye mer. Det ble fort prekært å sikre at sykehus og sykehjem og hadde tilgang på desinfeksjon. Produksjonen vår var ikke dimensjonert for en så altomfattende og plutselig økning i etterspørsel, og vi måtte umiddelbart gjøre noen tydelige prioriteringer for å sikre Antibac® til de kritiske gruppene som trengte det mest.

Vi hadde tett dialog med myndighetene for å sikre en rettferdig fordeling, og gjorde daglige prioriteringer. Det ble satt inn ekstra produksjonskapasitet, flere produksjonssteder ble tatt i bruk og vi økte bemanningen for å sikre nordmenns behov for trygghet i hverdagen. Kiilto har hatt tett dialog med helsemyndighetene under pandemien for å sikre tilgang på desinfeksjon, både til helsetjenesten og folk flest.

Ekstra sårbare grupper

Midt oppi den krevende situasjonen er vi veldig stolte av at vi har hatt mulighet til å bidra med produkter til sårbare grupper som blant annet en av våre samarbeidspartnere over tid; Superselma, en støtteforening for kreftrammede.

Marianne S Kristiansen, leder i Superselma, forteller at de fikk store mengder søknader fra kreftrammede barnefamilier som trengte et lysglimt da pandemien stengte ned Norge for et år siden. Mange familier ble sittende helt isolert. Kreftpasienter har lavt immunforsvar og er til vanlig svært forsiktige med smittevern. Forbruket av Antibac® er stort. Frykten for infeksjoner ble naturlig nok ikke mindre med Korona.

«Vi var så heldige å få mye Antibac®-produkter som vi delte ut til kreftpasienter og deres pårørende. De har stort forbruk av desinfeksjon og blir alltid glade for å få utdelt dette i gaveposene med Lysglimt. Av hensyn til smittevern kunne de ikke kunne gå i butikken, og måtte få alt levert på døren. Spesielt viktig var det at de fikk den originale Antibac®, som er et produkt de kjenner godt til. De vet de kan stole på at det er av god kvalitet» uttaler Marianne S Kristiansen.

De nye hygienevanene

En undersøkelse utført av Kiilto høsten 2020 om nordmenns vaner viser at 74 prosent bruker hånddesinfeksjon når de går inn på offentlige steder. Samtidig vasker 68 prosent hendene eller bruker hånddesinfeksjon når de går innendørs et sted. Håndsprit har nå blitt en hygienefaktor i nordmenns dagligliv.

Vi er ikke i tvil om at bruk av håndsprit er en vane som er kommet for å bli, ettersom folk flest ser at god håndhygiene reduserer antall infeksjoner og smittsomme sykdommer. Mye vil normalisere seg etter pandemien, men det er naturlig at de fleste vil være mer bevisste på håndhygiene fremover. Mange vil tenke på butikker og områder hvor mange ferdes som naturlige steder å ha rene hender – også i fremtiden.

Statistikken viser at både voksne og barn har vært mye mindre syke det siste året, takket være de enkle og effektive hygienerutinene. Nedgangen har også stor betydning for kampen mot antibiotika resistente bakterier fordi vi har redusert antibiotikaforbruket. Et lavere sykefravær vil dessuten spare samfunnet for store kostnader. Korona-smitten i samfunnet er imidlertid fortsatt stor, så vi må holde ut, smøre oss med tålmodighet og fortsette å være flinke med håndhygienen og de andre smitteverntiltakene.