EcoVadis Silver for vår bærekraftprestasjon gir økt tillit hos interessentene.

Kiilto har blitt tildelt en sølvnivåvurdering fra EcoVadis på 21 bærekraftskriterier fokusert på fire viktige prestasjonsområder: Miljø, arbeid og menneskerettigheter, etikk og bærekraftig anskaffelse. Dette resultatet plasserer Kiilto blant de 25 % beste selskapene vurdert av EcoVadis.

EcoVadis er verdens største og mest pålitelige tilbyder av vurderinger innen forretningsbærekraft og har skapt et globalt nettverk med over 100 000 vurderte selskaper. Deres metodologi bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder som Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Impact og ISO 2600, i tillegg til offentlige selskapsrapporter, spørreskjemaer og eksterne datakilder.

Nå kan våre interessenter oppleve økt tillit før de starter samarbeid med oss. Denne tredjepartsvurderingen hjelper oss også med å forstå vår miljømessige og sosiale bærekraft bedre, samtidig som vi identifiserer områder for forbedring.

Hjelper oss med å hjelpe dere

"Å oppnå sølvnivået er en tydelig indikator på at vi har styrket vårt arbeid innen bærekraft, samt kommunikasjonen og åpenheten rundt dette. Det gir oss også en klarere visjon for hvordan vi skal utvikle vår ytelse innen miljømessig og sosial bærekraft.

For kundene bidrar denne tredjepartsverifiseringen til at det blir enklere å ta informerte beslutninger, samtidig som det hjelper oss med å hjelpe dem med å nå sine bærekraftsmål, som er kjerneelementet i vår kultur," sier Laura Heinovaara, kommunikasjonssjef for bærekraft i Kiilto.