Bærekraftsrapport 2023

Vår bærekraftsrapport for 2023 tilbyr en dyp innsikt i vårt arbeid og tankesett rundt bærekraft. Vi gransker våre fremskritt og identifiserer forbedringsområder for å møte forventningene fra kunder, ansatte og interessenter.

Gjennom åpen dokumentasjon og datadrevne resultater kan vi evaluere og forbedre våre metoder. Rapporten oppsummerer et bredt spekter av informasjon og understreker at bærekraft ikke er en konkurranse, men en kontinuerlig streben mot best mulige resultater for alle parter. Transparens er nøkkelen, og vår bærekraftsrapport viser hvor vi står og hvor vi er på vei.

Les vår bærekraftsrapport her.

Se videoen for å se hva vår Sustainability Communications Manager fremhever fra 2023-rapporten.

Link til video

Måloppnåelser med «Vårt miljøløfte»

Siden lanseringen i 2018 har «Vårt miljøløfte» vært vår veiviser for bærekraftsarbeid. Som selskap innen kjemisk industri har vi et stort ansvar og muligheter til å påvirke miljøspørsmål. I løpet av 2023 oppnådde vi flere viktige mål og lærte mye underveis.

Energi og klima

  • Mål: Karbonnøytralitet i egen virksomhet innen 2028
  • 2023: Forbedrede utslippsberegninger og energipartnerskap med Lempäälän Lämpö, noe som reduserte vårt forbruk av naturgass

Materialer

  • Utfordring: Råvarer er vår største kilde til indirekte utslipp (Scope 3)
  • 2023: Undersøkelser og tiltak for å redusere karbonavtrykket, inkludert økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer

Emballasje og logistikk

  • Mål: Redusere mengden fossil og jomfruelig emballasje
  • 2023: Vi resirkulerte 5 000 kg emballasje og testet påfyllingsstasjoner for vaskemiddel for å redusere miljøpåvirkningen

Vårt ansvar og fremtidsmål Kiilto fikk for trettende år på rad Achiever-sertifikatet, som viser vår finansielle styrke og stabilitet. Vi arbeider mot fullstendig bærekraftsrapportering i henhold til CSRD-kravene fra og med 2026.

For mer informasjon, kontakt: Laura Heinovaara Kommunikasjonssjef for bærekraft laura.heinovaara@kiilto.com +358 50 5969 424

Les hele bærekraftsrapporten for 2023 her.