Løsninger / Profesjonell hygiene / Antibac® /

Krav og standarder

Testet og dokumentert

Antibac desinfeksjon tilfredsstiller alle gjeldene krav satt av nasjonale og internasjonale helsemyndigheter. Vi har fått utført en rekke godkjente tester og har god dokumentasjon på virkning og effekt av alle produktene våre.

Behovet for testing og verifikasjon øker i takt med kravene til økt kvalitet og konkurranse. Våre produkter er testet etter eksisterende EN-standarder for desinfeksjonsprodukter. Produktene våre tilfredsstiller angitte krav i de ulike standarder. Dette innebærer at produktene lever opp til harmoniserte standarder både under direktivet for medisinsk utstyr og andre standarder for desinfeksjonsprodukter. Vi følger også med på utviklingen og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og WHOs anbefalinger for desinfeksjonsmidler og hygienestandarder.

Vi ønsker å være først med det nye og hjelpe våre kunder til en friskere hverdag! Våre kunder kan stole på at vi er bevisste på våre forpliktelser, og at våre interne rutiner er gode nok.