Hygienisk tekstilvask

Å vaske klær og andre tekstiler er en viktig del av vår daglige rutine for å holde oss rene og friske. For å oppnå et hygienisk resultat av vasken kreves det mer enn å bare fylle maskinen. Riktig metode, produkt og dosering er avgjørende for å effektivt fjerne smuss, bakterier og andre uønskede stoffer fra tekstiler. Her er noen viktige tips og råd for å sikre en optimal og hygienisk tekstilvask.

Generelle instruksjoner for tekstilvask

Sikker vask og håndtering av klær og tekstiler er viktig for å oppnå et hygienisk resultat. Her er noen generelle instruksjoner å følge:

  • Vask lignende tekstiler sammen
  • Mikrofibertekstiler skal alltid vaskes separat fra annet tøy
  • Følg instruksjonene for å fylle maskinen
  • Bruk engangshansker og åndedrettsvern når du håndterer skittentøy
  • Fjern beskyttelseshanskene riktig og vask hendene grundig med varmt vann og såpe
  • Tørk hendene godt etter vask og bruk fuktighetskrem

Oppnå optimalt resultat med Kiilto Pro Erisan Oxy+

I enkelte situasjoner er det nødvendig å bruke en vaskeforsterker for å sikre at man oppnår et tilstrekkelig hygieneresultat.

Erisan Oxy+ er et effektivt desinfeksjonsmiddel basert på hydrogenperoksid og pereddiksyre som egner seg spesielt for vask av tekstilmaterialer i helsevesenet, for eksempel ved virusinfeksjoner eller lignende situasjoner. Produktet har dokumentert effekt på bakterier, virus, sporer og sopp.

  • Halver anbefalt dose av tekstilvaskemiddelet ved bruk av Erisan Oxy+
  • Effekten av Erisan Oxy+ aktiveres allerede i lavere temperaturer, noe som gjør det mulig å oppnå hygienisk vask selv med normale vaskeprogrammer

Ved at man bruker mindre vaskemiddel og redusert vanntemperatur i vasken oppnår man også en miljøgevinst ved bruk av Erisan Oxy+.

Kiilto Pro Erisan Oxy Wash

Erisan Oxy Wash er et vaskepulver for farget og hvitt tøy til personell f.eks. som krever høyere hygiene enn gjennomsnittet. Vaskemiddelet er utmerket for nøytralisering av lukter, i tillegg til at det fjerner vanskelige flekker og bleker fargeflekker. Det er også effektivt i lave temperaturer.