Inneklima og rengjøring

Vedlikeholdsrengjøring danner grunnlag for høy luftkvalitet innendørs

Vedlikeholdsrengjøring må utføres regelmessig – kanskje daglig eller ukentlig – for å bidra til et godt inneklima. Tanken er å opprettholde et avtalt nivå på renslighet og sikre at fasiliteter fungerer godt mellom rengjøring. Rengjøringsfrekvensen er basert på et anleggs eller en institusjons formål og foretrukne renhetsnivå.

GODT VEDLIKEHOLDSRENHOLD

God vedlikeholdsrengjøring påvirker inneluften, og rengjøring av tekstiler bør forberedes i et spesielt egnet rengjøringsrom. Ansatte bør kun ta med forhåndsforberedte mopper og kluter inn i rengjøringsrommet. En forhånds-forberedt løsning lages fra oppmålte fortynninger av konsentrert rengjøringsmiddel.

Rengjøringstekstilene fuktes deretter med løsningen. For enkel forberedelse til rengjøring av tekstiler kan eventuelt konsentrat også tilsettes i beholderen for skyllemiddel til en moppevaskemaskin. Sprayprodukter eller flasker som allerede er klare til bruk, anbefales ikke til forberedelse eller profesjonell rengjøring.

En aseptisk tilnærming, som binder smuss i stedet for å spre det fra rengjorte til urensede områder, er et sentralt element i vedlikeholdsrengjøring. Vanlig støvtørking av øvre overflater og rengjøring av ventilasjonsutløp er også viktig for å opprettholde ren inneluft. Hold overflater fri for rot for å fremme støvfrie topper.

METODER

Riktig doserte rengjøringsmidler ligger ikke igjen på overflater hvis moderne rengjøringsmetoder brukes. De fukter heller ikke overflater når de brukes sparsomt. Automatiske gulvvaskere og mikrofibermopper forhindrer ansamling av rengjøringsmiddel ved å fjerne overflødig løsning.

RENGJØRINGSMIDLER OG DOSERING

Generelt sett bør en veldig liten mengde rengjøringsmiddel brukes til vedlikeholdsrengjøring. Den typiske fortynningen er 1–5 ml / 1 l vann, eller 0,1–0,5%. Fordi det er viktig å få mengden riktig, anbefaler vi en dispenser eller pumpe for dosering av rengjøringsmiddel.

Inneklimaet påvirkes mest av et rengjøringsmiddels lukt og løsemidler – et duftfritt og løsemiddelfritt rengjøringsmiddel bør derfor brukes til vedlikeholdsrengjøring. En annen indikator for produktsikkerhet er Svanemerket, som indikerer overholdelse av en rekke brukersikkerhetsstandarder.

DU KAN ØKE LUFTKVALITETEN INNENDØRS VED Å VELGE:

  • et duftfritt rengjøringsmiddel
  • et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel
  • et produkt med Svanemerket
  • et allergi-godkjent produkt
  • en dispenser eller dispenseringsutstyr
  • rengjøringsutstyr og maskiner som er i god stand
  • metoder for gulvpleie som reduserer grunnleggende rengjøring

Utilstrekkelig vedlikeholdsrengjøring gjør lokalene mindre attraktive og senker verdien av eiendommen. God vedlikeholdsrengjøring garanterer sikkerheten og rensligheten til fasilitetene, og forbedrer inneklimaet.

Banner picture of Kiilto products which promote high indoor-air quality

Vårt produktsortiment inkluderer rengjøringsmidler som er vist * å fremme godt inneklima. Finn ut mer om produktene:

* statement by Heidi Kähkönen, Product Development Manager: KiiltoClean Oy’s maintenance cleaning agents