Sosialt ansvar

Motiverte ansatt er nøkkelen til suksess

Mer enn bare et arbeidssted

Kiilto har en eksperimentell kultur som oppfordrer ansatte til å presentere selv de villeste ideene. Det er også rom for feil, fordi kontinuerlig læring genererer innsikt som belyser vår vei mot sterk internasjonal vekst. Kiiltos medarbeidere er vår viktigste ressurs og sikkerhet. Som et familieeid selskap tror vi på et samarbeidende arbeidsfellesskap i stedet for en hierarkisk tilnærming. Inspirasjon er basert på god ledelse og en organisasjon som lytter.

Vårt utvalg av treningsmuligheter og fritidsklubber bidrar til å opprettholde arbeidskapasiteten og et positivt tankesett. Vi oppfordrer hverandre til å drive med fysisk aktivitet og trening. Forebygging av arbeidsulykker og bedre sikkerhet på arbeidsplassen bidrar til å motivere ansatte til å yte best mulig.

Faglig utvikling på en trygg arbeidsplass

Støtte på rett sted til rett tid forbedrer hverdagen til hver Kiiltonian, og sikrer vår suksess fremover. Vi forbedrer arbeidstakernes sysselsetting gjennom kompetanseutvikling og en aktiv opplæringspolitikk. Vårt mål er at en karriere med Kiilto er en fremtid. Som arbeidsplass gir Kiilto et trygt og inspirerende miljø og en mulighet for kontinuerlig personlig utvikling.

Våre kunders sikkerhet forbedres også gjennom Kiiltos sosiale ansvar. Vi forbedrer sikkerheten til produktene våre ved å presentere og markedsføre dem på en ansvarlig måte. I tillegg kan vi bidra til å forbedre sikkerheten og komforten til bygninger ved å utvikle våre kunders kompetanse.

Vi har en åpen og inspirerende atmosfære

For å sikre at menneskerettighetene respekteres i alle ledd i Kiiltos virksomhet, streber vi etter å fremme likestilling i arbeidsmiljøet. På denne måten skaper vi en mer rettferdig verden og forbedrer trivselen til våre ansatte.

I vår forretningsdrift forplikter vi oss til integritet, bekjempelse av korrupsjon og overholdelse av lovgivningen, reglene og forskriftene som gjelder for vår virksomhet.

I Kiilto stiller vi oss bak Åpenhetsloven, som du kan lese mer om her.

Vi har identifisert følgende viktige områder å kontinuerlig jobbe med:

En trygg arbeidsplass

 • Forebygging av arbeidsulykker
 • Forbedring av sikkerheten

Et inspirerende arbeidsmiljø

 • Støtte i ulike stadier av livet
 • Bra veiledning
 • En organisasjon som lytter
 • Ansattes velvære

Menneskerettigheter i hele verdikjeden

 • Likestilling i arbeidsmiljøet
 • Forhindre barnearbeid

Kompetanseutvikling

 • Kompetanseutvikling for ansatte
 • Kompetanseutvikling for kunder
 • Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
 • Ansvarlig produktinformasjon og markedsføring
 • Digitale løsninger