Du kan bidra til å øke CO2-lagringen: For hvert svar på Kiiltos kundeundersøkelse planter vi et tre

I år vil Kiilto donere en frøplante for hvert svar fra kundeundersøkelsen til den internasjonale 4H Youth-organisasjonens frøplantingsprogram.

Målet med planteprogrammet er å sysselsette unge mennesker og øke CO2-lagringen ved å plante trær i områder som ikke har vært aktive i skog- eller jordbruk på flere tiår. Kiiltos samarbeid med programmet startet allerede i 2019, og i år vil våre kunder også kunne delta i dette karbonlagringsinitiativet. Å svare på Kiiltos kundeundersøkelse er en konkret handling for å bremse klimaendringene.

Vekst og utvikling

I tillegg til de donerte frøplantene, muliggjør tilbakemeldinger fra Kiiltos kunder vekst på mange ulike måter: Samarbeidet og samhandlingen med våre kunder vil styrkes og driften kan gjøres mer kundeorientert. Tilbakemelding ønskes spesielt etter samarbeidserfaringer som produkttesting, opplæring eller møter med Kiiltos kundekontaktpersoner. Kundeundersøkelsen sendes direkte til kundene etter disse spesifikt definerte møtene.

En del av vårt miljøløfte

Kiiltos miljøløfte er delt inn i fire områder, hvorav et er grønn energi. For å oppnå det grønne energimålet om et karbonnøytralt Kiilto innen 2028, er hovedmålet å oppnå reelle utslippsreduksjoner. De resterende utslippene kompenseres gjennom prosjekter som legger til CO2-lagring, for eksempel frøplantingsprogrammet.

Tre unge personer fra 4H planter trær som del av Kiilto sitt miløinitiativ. De står ved et vann, og har på seg hvite t-skjorter, med stiklingene i blå baljer.
Foto: Tiina Rinne